Iets bijdragen?

Wellicht heb je zelf documenten waarvan je weet dat ze hier een bijdrage leveren aan de informatie uitwisseling tussen de binnenstad bewoners. Of weet je links naar documenten die van belang kunnen zijn. 

Stuur ons een mail met jouw document of de link naar info@platfombinnenstadwoerden.nl en leg ook even uit waarom je vindt dat jouw informatie van belang is.