De schouw vanaf 2022

Vanaf 2022 zal de schouw anders worden opgezet. Tijdens de schouw (een mooi woord voor de inspectie van de openbare ruimte), werd niet alleen gekeken naar potentieel onveilige situaties maar keken we ook naar bijvoorbeeld defect straatmeubilair of verlichting e.d.

Met ingang van 2022 worden deze twee aspecten gescheiden. De meeste inwoners geven defecte verlichting. losliggende stoeptegels, verzakt of kapot straatmeubilair e.d. allang zelf door via een MOR (Melding Openbare Ruimte) Als je daar (nog) niet mee bekend bent, klik dan door naar het MOR loket voor jouw melding.

De Schouwen gaan zich richten op onveilige situaties. Denk daarbij niet alleen aan verkeersveiligheid, maar ook bereikbaarheid voor hulpdiensten, sociale onveiligheid enz. Dingen die je niet als defect kan melden, maar die wel vragen om verbetering. Het PBW blijft , samen met gemeente, brandweer, ondernemers en andere stakeholders, meelopen met de schouwen om situaties onder de aandacht te brengen. Maar omdat wij ook niet alles zien, laat het ons weten als jij vindt dat een bepaalde onveilige situatie verbeterd kan worden. Wij pakken die melding mee met de eerstvolgende schouw en rapporteren na afloop hier hoe de melding wordt afgehandeld. 

Documentatie

Dagschouw Stadshart Woerden 6 april 2022

Agenda 12 april 2022 Stadshart Woerden