Contact

Voorzitter a.i.: Ron Stolwijk
Secretaris: Wyha Stouthart-Heerema
Penningmeester: Rob La Fors
Bestuurslid: Tjeerd Koudenburg
Bestuurslid: Erik SchuurmansMail naar: info@platformbinnenstadwoerden.nl