Platform Binnenstad Woerden

Het ontstaan

Het Platform Binnenstad Woerden is het nieuwe wijkplatform voor de binnenstadbewoners van Woerden, dat wil zeggen de bewoners die ‘binnen de Singels’ wonen (postcode 3441).

De binnenstad volgt daar mee andere wijken in Woerden, waar al langere tijd wijkplatforms actief zijn. Woerden kende tot 2019 wel de Belangenvereniging Binnenstadsbewoners Woerden (BBW), De BBW werd in 1992 opgericht om de belangen te behartigen voor binnenstadbewoners met name tijdens de ontwikkeling en herinrichting van het Kerkplein en omliggend gebied. De BBW is inmiddels formeel opgeheven. Het Platform Binnenstad Woerden heeft niet alleen een andere rechtsvorm net zoals de andere wijkplatforms (stichting) maar ook doelstellingen die aansluiten bij de actuele behoeften van bewoners en andere belanghebbenden.

Wijkplatforms zijn in de jaren ’90 in Woerden gestart naar aanleiding van onder meer onrust in de wijk Molenvliet. In 1995 volgde het Schilderskwartier en inmiddels heeft het merendeel van de Woerdense wijken een bewonersplatform. Bestuurlijk ontwikkelt de visie vanuit de gemeente zich van Wijkgericht Werken naar Gebiedsgericht Werken. In het collegeprogramma voor de periode 1998-2000 wordt wijkbeheer beschouwd als onderdeel van bestuurlijke vernieuwing. Om de sociale samenhang in de wijken te versterken zal het gemeentelijk beleid erop gericht moeten zijn het wijkgericht werken te intensiveren. In 2019 / 2020 startten in Woerden pilots Gebiedsgericht werken. Wijkplatforms zijn een belangrijk instrument voor de gemeente in het Gebiedsgericht werken. In oktober 2019 is helaas tijdens de bezuinigingsronde ook het Gebiedsgericht Werken niet ongemoeid gebleven. Het budget van de pilot is per 1 januari 2020 niet meer beschikbaar en ook een deel van het structurele budget is meegenomen in de bezuinigingen. Hierdoor moet het Gebiedsgericht Werken op een andere manier vormgeven.

Het Platform Binnenstad Woerden beslaat een speciaal deel van onze gemeente: het gaat immers over de binnenstad waar vele mensen op meerdere manieren van gebruik maken en genieten. Denk aan het winkelgebied, het Kerkplein, de horeca, bibliotheek, museum, Klooster en nog veel meer. Al deze stakeholders zijn vertegenwoordigd in de Vestingraad. Ook de binnenstadbewoners zijn middels het platform Binnenstad Woerden vertegenwoordigd in de Vestingraad.

Doe je mee?

Meld je aan en blijf op de hoogte

Wij willen met jou in contact komen om je op de hoogte te houden, maar ook om af en toe jouw mening te vragen over dingen die ons aangaan m.b.t. ons mooie centrum. Je kan je altijd afmelden als je geen belangstelling meer hebt.

* verplicht veld
Op dit adres krijg je nieuwsbrieven en relevante enquêtes.
Dit is optioneel, maar we spreken je graag persoonlijk aan.
Graag minimaal je postcode, liefst met huisnummer.