Vestingraad

Laatste update:  14/7/2021.

Wat is de Vestingraad, wat doet het Platform Binnenstad Woerden daarin en over welke dingen wordt er in de VR gesproken? Dit dossier gaat over deze vragen en op deze pagina willen wij jou als bewoner op de hoogte houden van de diverse thema’s.

Wie zijn de Vestingraad?

De Vestingraad wordt vertegenwoordigd door leden uit:

 • BIZ Vereniging Stadshart Woerden
 • Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Woerden
 • Woerden Marketing
 • Cultuur 5: Het Klooster, Stadsmuseum Woerden, Regiobibliotheek Het 
  Groene Hart, KUVO en Cultuur Platform Woerden
 • Rijngracht Comité
 • de Historische Vereniging
 • de markten
 • de vereniging van vastgoedeigenaren (agendalid)
 • Platform Binnenstad Woerden
 • en uiteraard de gemeente zelf

De deelnemers in de Vestingraad hebben geen politieke voorkeur of achtergrond maar ze vertegenwoordigen naar eer en geweten hun achterban in het belang van het geheel. De gemeente heeft in samenwerkingen met deze stakeholders al enkele jaren geleden een binnenstadsvisie ontwikkeld die het uitgangspunt vormt voor projecten die de binnenstad aantrekkelijker maken. Aan de hand van deze visie zijn veel concrete projecten gedefinieerd en opgepakt. Helaas is niet alles tegelijk mogelijk mede vanwege de ‘strategische heroriëntatie’ (lees noodzakelijke bezuinigingen), maar de gemeente en de VR doen hun best om binnen wat wél mogelijk is het beste te bereiken voor de binnenstad. De Vestingraad en de gemeente komen daarom regelmatig bijeen om de voortgang van de projecten te bespreken. 

Wil je de binnenstadsvisie nog eens rustig lezen, klik dan hier. En voor de gemeentelijke vertaling van de visie in het beleidskader binnenstad klik dan hier.

Wat doet het PBW in de Vestingraad?

Het Platform Binnenstad Woerden praat mee in de Vestingraad namens de bewoners. Om de bewoners op de hoogte te houden van de diverse onderwerpen die worden besproken, is deze pagina opgezet. Willen jullie hierop reageren of heb je vragen, stuur dan een mail naar info@platformbinnnenstadwoerden.nl

Waarover praten wij?

In het kort: heel veel onderwerpen die te maken hebben met zowel korte termijn uitdagingen en mogelijkheden in ons centrum, maar ook die op de lange termijn. Voorbeelden van ‘korte termijn’ dingen zijn het plaatsen van zitmeubilair op het Kerkplein of het inrichten van plekken waar je jouw fiets kan neerzetten als je ons mooie centrum bezoekt. Een voorbeeld van een onderwerp wat over een langere termijn een rol speelt is de toenemende leegstand van winkelpanden. En dit zijn nog maar enkele voorbeelden.  Hieronder een greep uit de vele onderwerpen op de agenda.

Vitale binnenstad

Het projectteam Vitale binnenstad inventariseert de huidige en verwachte leegstand onder de winkelpanden. Op basis van de gegevens worden plannen ontwikkeld om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad in stand te houden of zelfs te vergroten bijvoorbeeld door een ander gebruik van bestaande ruimtes of gebieden. Niets doen is geen optie, anticiperen op de onvermijdelijke veranderingen biedt nieuwe kansen.

Ontwikkelagenda

Op de ontwikkelagenda staan meer dan 80 concrete punten. Die kunnen niet allemaal tegelijk opgepakt worden. Concreet werken aan een handvol punten tegelijk en als er iets is afgerond worden er weer nieuwe punten opgepakt. Afgerond is bijvoorbeeld de ‘Routing’ in Woerden. Let er maar eens op, je ziet op een leuke, maar ook mooie manier aangegeven waar de Woerdense bezienswaardigheden te vinden zijn.

Verder zijn al (en worden nog) diverse plekken ingericht waar bezoekers van de binnenstad de fiets kunnen neerzetten. Het doel is om te zorgen dat de fietsen neergezet kunnen worden zonder overlast te bezorgen aan bezoekers van winkels en terrassen. Er worden verschillende manieren ingezet om dit doel te bereiken waarbij wordt gekeken welke manier het beste gaat werken.

Voor het Kerkplein zijn zitmeubels besteld die uiterlijk in september worden geplaatst. Ook wordt uiterlijk in september het ‘labyrint’ op het plein aangebracht waarmee een leuke , nieuwe bezienswaardigheid ontstaat.

De komende jaren hopen wij alle punten op de ontwikkelagenda aan bod te laten komen, maar dat is uiteraard ook afhankelijk van de gemeentelijke begroting. De VR zorgt er in ieder geval voor dat deze punten niet worden vergeten.

Bastions

De ‘bastions’, beter bekend als de Hoge Wal en de daar aanwezige begraafplaatsen, worden gefaseerd opgeknapt. In de Vestingraad kijken we of de plannen aansluiten bij de binnenstadsvisie en of ze passen in het historisch perspectief. Waar nodig geeft de VR advies aan de gemeente hoe de plannen nog beter bij kunnen dragen aan de aantrekkelijkheid van Woerden.

Defensie-eiland

Voor de afronding van het defensie-eiland zijn plannen gemaakt voor de aansluiting van het eiland op de binnenstadsring. Verder wordt gekeken naar wat er mogelijk is met het stukje grond wat in deze zomer tijdelijk als strandje is ingericht. De VR geeft adviezen en houdt tegelijk in de gaten of de (verkeers)veiligheid voldoende is gewaarborgd.

Binnenstadsring

Binnenkort starten we met dit onderwerp. De ring geeft voldoende gespreksstof. Te hard rijden, opstoppingen, de veiligheid van fietsers en voetgangers, oversteekplaatsen, toegangswegen, en nog meer… het houdt de gemoederen bezig en wij gaan het er in de VR nog uitgebreid over praten om te zien welke verbeteringen mogelijk zijn.

Parkeervisie

Ja, de VR en dus ook het PBW hebben meegewerkt aan de parkeervisie. En daar staan we ook achter. Als je de binnenstadsvisie er op na leest, dan is het duidelijk dat we allemaal streven naar een nóg aantrekkelijker stadshart. En daar hoort een ‘autoluw centrum’ bij. Het door de gemeente bepaalde beleid is in beginsel niet verkeerd want het beoogde doel wordt bereikt. Maar op details is de uitwerking ten koste gegaan van enkele specifieke groepen bewoners. En daar zijn we als PBW niet blij mee. Daar hadden wij graag ook vooraf over mee willen denken om dat effect te voorkomen.

Presentatie aan de gemeenteraad

In het najaar presenteert de Vestingraad zichzelf, de gerealiseerde projecten en de onderwerpen waaraan nog wordt gewerkt aan de gemeenteraad. We informeren de gemeenteraad ook over de manier waarop de VR, maar ook wij als PBW de verbinding willen maken met onze achterban. Voor het PBW zijn dat uiteraard de bewoners met wie wij graag persoonlijk kennis maken tijdens informatieavonden die wij gaan organiseren in de huiskamer (mits de corona situatie dit toestaat).