Rapportages en resultaten

Met enige regelmaat krijgen wij documenten die zoals uitslagen van enquêtes of rapporten over bepaalde onderwerpen. Wij besteden hier een nieuwsbericht aan en plaatsen dergelijk materiaal op deze pagina als overzicht. 


Monitor 2021 Veiligheid en Leefbaarheid Gemeente Woerden.

Voor de 5e keer sinds 2013 is door de gemeente Woerden een enquête georganiseerd over veiligheid en leefbaarheid. Het doel van deze monitor over het jaar 2021 is vooral  het in kaart brengen van de huidige stand van zaken en actuele ontwikkelingen. In totaal hebben bijna 1200 inwoners van de 5000 benaderde aan de enquête meegewerkt; een response percentage van 24%. Opvallend is dat de bewoners van het Staatsliedenkwartier en de Binnenstad het meest hebben gereageerd; respectievelijk een response van 30% en 27%. Belangrijke negatieve scores zijn er voor de Binnenstad gevonden op de gebieden sociale overlast, verkeer en het functioneren van de politie. Het rapport, omvattende ruim 70 pagina’s, bevat een relatief korte samenvatting van 4 pagina’s.

Definitieve rapportage Woerden GBM V&L 2021