Nieuws

 • Nieuws
 • Ontwikkeling
 • Parkeren
 • Uitslag enquêtes
 • Verbinding

  Opschoondag 23 maart 2024

  Op 23 maart jongstleden is in het centrm van Woerden de landelijke opschoondag ingevuld onder andere met medewerking van het Platform Binnenstad Woerden. Ruim 20 vrijwilligers hebben in het centrum de straten en pleinen ontdaan van zwerfafval. 

  Update Centraalbrug

  Deze maand heeft de gemeente de tijdslijn voor de aanleg van de Centraalbrug gepubliceerd en een bewonersbrief waarin aanwijzingen staan hoe de verkeersroutes tijdelijk worden aangepast. Deze zijn te vinden in het dossier of via de links in dit artikel. 

  Energietransitie

  Op 23 januari werd de informatieavond over de energietransitie gehouden in de Opstandingskerk aan de Wilhelminaweg. Tijdens de avond werd door Wethouder Jelmer Vierstra nog eens duidelijk gemaakt welke opdracht Woerden heeft om de klimaatdoelstellingen te halen en welke uitdagingen daarbij aangepakt moeten worden. Evert Hassink, de projectleider warmtetransitie, is daarna uitvoering ingegaan op de […]

  Uitslag verkeersenquete

  Om inzicht te krijgen in het mobiliteitsgedrag van de bewoners in Woerden is van 03 april t/m 30 april 2023 een enquêteonderzoek uitgevoerd. Van de 39.950 inwoners in Woerden van 18 jaar en ouder hebben 1.341 personen de enquête ingevuld. Klik hier voor het resultaat. En de wijze waarop dit aan de raad is gepresenteerd […]

  Centraalbrug

  Donderdag 28 september jl. werd tijdens een inloopbijeenkomst in een tent op het Defensie-eiland het definitieve ontwerp getoond van de Centraalbrug. Klik hier voor een fotoimpressie van de bijeenkomst. De gemeenteraad is onlangs akkoord gedaan met een gemeentelijke bijdrage om deze brug aan te kunnen sluiten op de centrumring. De brug zelf wordt gebouwd in […]

  Energietransitie

  Begin 2024 organiseert het PBW samen met de gemeente een avond over de energietransitie specifiek gericht op de uitdagingen in de binnenstad. Er is veel informatie vanuit de gemeente, maar er is ook alle ruimte voor vragen. Die vragen kunnen jullie ook vooraf indienen zodat de antwooden voorbereid kunnen worden. Zie de details in deze […]

  Meer centrumring

  Uitwerking korte termijn Lees ons verslag naar aanleiding van het ambtelijk overleg waarin is vastgesteld welke maatregelen er nog dit jaar genomen kunnen worden na het onderhoud aan de centrumring. Het verslag is hier te vinden.

  Centrumring

  ‘Participeren moet je leren’ We beginnen onze terugkoppeling naar de bewoners met deze aanhef omdat participeren een proces is wat niet zomaar op gang komt en werkt. Daarom even het voorafgaande: Het PBW heeft in november een inspirerende en goed bezochte avond georganiseerd met bewoners én de gemeente rond het thema ‘centrumring’. De gemeente gaat […]

  Voortgang Parkeermaatregelen

  Begin deze maand heeft Wethouder Vierstra die sinds kort het onderwerp ‘parkeren’ in zijn portefeuille heeft, een raadsinformatiebrief opgesteld met betrekking tot het parkeerbeleid en met name de evaluatie daarvan.  De raadsbrief is beschikbaar op de site van de gemeente, maar wij hebben de brief ook hier op onze site gezet. Het bewonersplatform heeft er […]

  Verslag bewonersavond centrumring

  Op 8 november is een bewonersavond gehouden met als thema de centrumring. Een grote groep bewoners kwam bij elkaar om ideeën uit te wisselen met betrekking tot verbeteringen aan de centrumring op het gebied van veiligheid en overlast. Er zijn veel suggesties gedaan die zijn uitgewerkt in een verslag. Dit verslag is een het College […]

  Stationsgebied

  Vandaag ontvingen wij de Raadsbrief van oktober 2022 met betrekking tot de ontwikkeling van het Stationsgebied. De in deze raadsbrief genoemde ontwikkelingen hebben een invloed op de verkeerstromen door Woerden en zijn dus relevan voor het centrum. Klik hier om de raadsbrief te lezen.

  Feest Kerkplein

  In het weekend van 9 & 10 september a.s. wordt een dubbel muzikaal evenement georganiseerd op het Kerkplein. Op vrijdagavond staat het grootse Excelsior Proms Concert op het programma. Als voorprogramma tijdens de inloop en afterparty van het concert treed de Woerdense band Vintage Connection op.  Op zaterdagavond is het tijd voor het nieuwe muzikale […]

  Uitslag monitor – 2021

  Monitor 2021 Veiligheid en Leefbaarheid Gemeente Woerden. Voor de 5e keer sinds 2013 is door de gemeente Woerden een enquête georganiseerd over veiligheid en leefbaarheid. Het doel van deze monitor over het jaar 2021 is vooral  het in kaart brengen van de huidige stand van zaken en actuele ontwikkelingen. In totaal hebben bijna 1200 inwoners […]

  Enquête uitslag Vitale Binnenstad

  Op 12 februari 2022 hebben wij de enquête mbt de Vitale Binnenstad afgesloten. Op 15 februari hebben wij de uitslag gepresenteerd en overhandigd aan het kernteam ‘Vitale Binnenstad’. Wij hebben bijna 45 reacties mogen ontvangen. Het kernteam was hier blij mee omdat dit het totale aantal reacties op het plan ineens verdubbelde.  Wij willen als […]

  Logeerhuis Bredius zoekt vrijwilligers

  Het Woerdense Logeerhuis Bredius is nu driekwart jaar open en heeft al vele logés en hun mantelzorgers mogen begroeten. Bijna 40 mensen logeerden intussen één of meerdere periodes in het Logeerhuis. “Een logeerhuis zoals we dat nu in Woerden hebben, is redelijk uniek in Nederland“, vertelt Mirjam Bijlenga, directeur van het Logeerhuis. “Dat heeft vooral […]

  Doelgroep onderzoek Woerden Marketing

  Woerden Marketing is bezig met een doelgroeponderzoek met als doel om in kaart te brengen welke doelgroepen volgens de Leefstijlvinder zich bevinden in Woerden. In de bijgaande link meer uitleg over de Leefstijlvinder: Lees alles over de methode Via een enquête wil Woerden Marketing de doelgroepen onder de bewoners in kaart brengen. Er wordt geprobeerd […]

  Opening Oostdam

  Beste bewoner(s) en belanghebbenden, De afgelopen anderhalf jaar is er hard gewerkt aan de herinrichting van de Oostdam. Zo zijn er heel veel kabels en leidingen verlegd, is er een nieuwe brug, een kademuur en een bastion aangelegd. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Zonder uw begrip en geduld was dit niet mogelijk geweest. Heel veel […]

  Energiezuinig wonen

  De gemeente Woerden heeft recent de ‘Warmte visie’ uitgebracht en is tevens gestart met voorlichting over energiezuinig wonen. Zie deze flyer: Energiezuinig wonen – gemeente Woerden 2021 digitale versie.  Verder is het bijvoorbeeld mogelijk om voordelig een warmtescan te laten maken. Zie de informatie hieronder.  Een warmtescan door de warmtescangroepHierbij wordt een foto van uw […]

  Schouwen 2021

  Schouw binnenstad 2021 (inspectie openbare ruimte) Ook dit jaar zijn er weer schouwen uitgevoerd, eentje voor de zomer, de zgn. zomerschouw (12 mei) en eentje in het najaar de zgn. avondschouw (29 oktober). Doel van deze schouwen is om samen met direct betrokkenen zoals de politie, boa’s, brandweer, stadshart, bewonersplatform alsmede medewerkers van de gemeente […]

  Woerden 650 jaar stad

  WOERDENWIJS In 2022 is het zover. Dan zijn wij 650 jaar stad.Dat gaan wij Woerdenaren uitbundig vieren. Woerden wordt een feeststad!Wij Woerdenaren zijn én Eigen én Wijs.Woerdenaren zijn ondernemend en doen. Vaak ook op hun eigen wijze.En natuurlijk zijn Woerdenaren Wijs met Woerden Op zaterdag 12 maart 2022 trappen we het feestjaar af. Dit is […]

  Uitslag enquete 1

  We hebben de eerste enquete afgesloten. Binnenkort komen we met de volgende enquete. Je kan de uitslag van de eerste enquete vinden via het menu ‘Over PBW’ of klik op ‘Lees verder’ en klik dan op deze link. 

  Parkeertarieven

  Besluitvorming Parkeerbeleid Inmiddels is de besluitvorming over het te voeren parkeerbeleid afgerond, althans de eerste fase, want er moet nog e.e.a. worden uitgewerkt. Maar de basis voor het te voeren beleid staat er. In dit artikel staan diverse links naar detail informatie over dit onderwerp. Informatie over de politieke besluitvorming, die midden februari heeft plaats […]

  Nieuwsbrieven gemeente Woerden

  Met enige regelmaat publiceert de gemeente Woerden nieuwsbrieven waarin activiteiten en werkzaamheden in onze gemeente worden aangekondigd of toegelicht. Het PBW deelt deze uiteraard graag met jullie. Klik op de links in dit bericht om deze nieuwsbrieven in te zien.  Nieuwsbrief werk in Woerden #6 Nieuwsbrief werk in Woerden #5 Nieuwsbrief werk in Woerden #2 […]

  Nieuwe dossiers toegevoegd

  Update Oostdam week 4/5. Ga naar het dossier. Lees alles over de (avond)schouw 2020 en het voorgenomen parkeerbeleid voor de komende jaren. Het eindadvies is afgerond en wordt nu omgezet in een beleidsvoorstel. Op de vervolgpagina nemen wij je mee naar onze dossiers en kan je ook reageren. Klik hier om naar de dossiers over […]

  Besluitvorming parkeerbeleid

  Nooit meer zoeken naar een plekje? Het te voeren parkeerbeleid in met name de binnenstad komt nu in de fase van besluitvorming. Het door de werkgroep binnenstad uitgebrachte advies is inmiddels vertaald in een beleidsvoorstel. Hierover zal de gemeenteraad zich in februari gaan buigen. Het advies van de werkgroep is nu beschikbaar om in te zien. […]

  Jaarwisseling & Veiligheid

  Oud & Nieuw viering en veiligheid Oud &Nieuw zal dit jaar anders zijn. In heel Nederland geldt dit jaar een vuurwerkverbod. Dit heeft als doel de zorg en handhavers te ontlasten. Door de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod kunnen we de jaarwisseling niet zo vieren als we gewend zijn. Wie tijdens de jaarwisseling toch vuurwerk afsteekt, […]

  Wonderfoons

  Oude draaitelefoons gezocht voor Wonderfoons De TechnoHUB in Woerden is op zoek naar oude draaischijf telefoons om hier met vmbo leerlingen ‘wonderfoons’ van te bouwen. Een wonderfoon is een soort mp3 speler voor mensen met Alzheimer. Ze kunnen in totaal 30 verschillende liedjes afspelen. Derdejaars leerlingen vmbo van Kalsbeek College bouwen deze telefoons om onder […]

  #laatzeliggen

  De gemeente Woerden heeft allerlei bladkorven geplaatst binnen de singels om de bladeren van o.a. de platanen op te kunnen ruimen . In #laatzeliggen wordt juist uitgelegd om de bladeren niet op te ruimen. Wij zien bewoners druk in de weer om deze te vullen vanuit hun tuinen en zelfs het gras schoonharken bij de […]

  Kern met pit

  Wil je ook graag een buurtmoestuin, een speeltuin of een kunstproject in je wijk opzetten? Of heb je een ander idee voor je buurt? Dan is het nu tijd voor actie! Kern met Pit daagt je uit om binnen een jaar deze droom te verwezenlijken. Maar hoe krijg je dat voor elkaar, hoe kom je aan geld? Hoe kom je […]

  Nieuw parkeerbeleid

  Laatste update: 15/11/2020.  De gemeente heeft uitgangspunten geformuleerd inzake het parkeren van auto’s in de binnenstad. Na een online informatieavond op 17 juni is er nu een werkgroep aan het werk die deze uitgangspunten van commentaar moet voorzien. In de werkgroep zitten naast het platform ook vertegenwoordigers van het stadshart, het bedrijfsleven en een aantal […]

  Wijkplatforms in Woerden en het ontstaan van het Platform Binnenstad Woerden

  Het Platform Binnenstad Woerden is het nieuwe wijkplatform voor de binnenstadbewoners van Woerden, dat wil zeggen de bewoners die ‘binnen de Singels’ wonen (postcode 3441). De binnenstad volgt daar mee andere wijken in Woerden, waar al langere tijd wijkplatforms actief zijn. Woerden kende tot 2019 wel de Belangenvereniging Binnenstadsbewoners Woerden (BBW), De BBW werd in […]

  De Binnenstadsvisie!

  Waarom dingen gaan zoals ze gaan in de binnenstad. Waarom wordt er gekozen in Woerden voor een lantarenpaal, parkeerbeleid, fietspad, beschoeiing of wat dan ook. Daar zit een visie achter. In 2017 heeft Gemeente Woerden het voortouw genomen om een nieuwe visie voor de binnenstad te maken. Dat is niet door een groep ambtenaren gedaan, […]

  Inrichting Kerkplein

  Al jaren vragen de winkeliers en de bewoners (rondom het Kerkplein) aan de gemeente iets te doen aan de inrichting van het Kerkplein. Sinds jaren geleden de boom voor de Hema is weggehaald is het maar een kale en stenige aanblik. Op basis van een prioriteitenlijst voor de binnenstad is op 29 januari 2020 een […]

Doe je mee?

Meld je aan en blijf op de hoogte

Wij willen met jou in contact komen om je op de hoogte te houden, maar ook om af en toe jouw mening te vragen over dingen die ons aangaan m.b.t. ons mooie centrum. Je kan je altijd afmelden als je geen belangstelling meer hebt.

* verplicht veld
Op dit adres krijg je nieuwsbrieven en relevante enquêtes.
Dit is optioneel, maar we spreken je graag persoonlijk aan.
Graag minimaal je postcode, liefst met huisnummer.