Platformbinnenstadwoerden Lucia

Mijn naam is Lucia Buijs en ik woon al zo’n 25 jaar in Woerden. We zijn Woerden binnengekomen in Snel en Polanen. Sinds de kinderen uit huis zijn woon ik in de binnenstad, op een prachtige plek aan de Nassaukade met uitzicht op de Singel. We genieten elke dag opnieuw van ons uitzicht, de reuring van het stadshart om de hoek, de enorme keuze uit horeca op een paar stappen afstand en ga zo maar door.

Mijn hele leven heb ik vrijwilligerswerk gedaan naast mijn betaalde baan. Bij voorkeur op bestuurlijk niveau, daar ligt mijn kracht. Ik vind het mooi werk om samen met mensen te iets te bouwen waar we op allerlei manier plezier aan kunnen beleven. Mijn verwachting is dat we door aan het Platform Binnenstad Woerden te bouwen mensen bij elkaar kunnen brengen. En als mensen elkaar vinden om samen iets leuks of goeds te doen is mijn missie geslaagd! Ik denk zelf onder meer aan het organiseren van activiteiten voor ouderen maar er is natuurlijk veel meer te doen.

Een ander belangrijk item is dat de gemeente ons graag bevraagt in het kader van bewonersparticipatie bij de diverse ontwikkelingen in onze woonomgeving, bestuurlijke ontwikkelingen of speciale projecten. Daarom alleen al is het belangrijk dat het ons lukt om zoveel mogelijk mensen te benaderen en betrekken. Zelf zie ik die rol vooral in het verbinden van mensen en het ophalen van ideeën, visies en meningen op een constructieve manier.

Het platform is maar een platform. Het zijn de mensen zelf, wij allen als binnenstadbewoners dus, die de gemeenschap vorm moeten geven. En daar help ik graag een handje bij!

Ik ben Rob La Fors. Sinds 2006 toen ik aan het Kerkplein in Woerden kwam wonen ben ik,, ook als bestuurslid van de BBW, nauw betrokken geweest bij het wel en wee van de binnenstad. En nu wederom als penningmeester van het nieuw opgerichte Platform Binnenstad Woerden.

Nu de binnenstad nagenoeg is volgebouwd verschuift de aandacht steeds meer naar de leefbaarheid, veiligheid en inrichting van de binnenstad. Ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren.

Platformbinnenstadwoerden Rob
Platformbinnenstadwoerden Wyha01

Ik ben Wyha Stouthart-Heerema. In 2015 zijn wij binnen de singels komen wonen. Samen met mijn man nemen we de drogisterij van mijn schoonouders over. We wonen boven de winkel.

De eerste jaren in Woerden heb als wijkverpleegkundige gewerkt. Daardoor ken ik ons stadje inmiddels als mijn broekzak. Dagelijks geniet ik hier van het rondje met onze hond Borre. Nu werk ik niet alleen in onze winkel, maar ook al verpleegkundige in Weddesteyn.

Ik wil mij in het Platform Bewoners Binnenstad inzetten voor een schone, veilige en aantrekkelijke binnenstad waar mensen lekker kunnen wonen, werken en verblijven. Verder wil ik graag dat bewoners van binnenstad samenwerken met alle partijen om de binnenstad mooi te houden en nog mooier te maken.

Tjeerd Koudenburg woont sinds 1986 in de binnenstad en is sindsdien daar sterk bij betrokken. Dat komt ook omdat hij tot 1992 voor de gemeente Woerden heeft gewerkt.

Hij weet dus wat het betekent om de binnenstad niet alleen aantrekkelijk te houden maar ook leefbaar (met een duidelijk positie voor de bewoners). Dat dit niet altijd makkelijk gaat heeft hij recentelijk gemerkt bij de reconstructie van de Eendrachtstraat waar hij woont.

Vanaf 2003 is hij betrokken bij het plan om de Oude Rijn weer terug te brengen. Een plan dat de binnenstad, zeker op de lang termijn, niet alleen aantrekkelijker, maar vooral ook leefbaarder en duurzamer maakt. Door actief deel te nemen aan het platform binnenstad hoopt hij zijn steentje te kunnen bijdragen.

Platformbinnenstadwoerden Tjeerd
Ik ben Erik Schuurmans, oorspronkelijk uit Brabant, maar al weer 30 jaar getrouwd met mijn vrouw Gerda en sinds die tijd woon ik in Woerden.
Begin 2013 zag ik een groot bord langs staan bij het binnenrijden van het centrum, met de vraag of ik hier niet zou willen wonen. En hoewel we helemaal niet aan het zoeken waren naar een nieuwe woning, was onze belangstelling voor een nieuw huis aan het Plantsoen in Woerden gewekt. En daar woon ik nu sinds december 2014 met veel plezier.
Wonen in het centrum heeft veel voordelen. Bijna alles is op loopafstand te bereiken en er is altijd van alles te doen, bijna het hele jaar door. De gunstige ligging en het groene uitzicht over de bomen, de singel en het Exercitieveld: ik ben nog elke dag blij met de keuze om een centrumbewoner te worden. 
Omdat ik me ook graag als vrijwilliger inzet voor maatschappelijke relevante kwesties ben ik toegetreden tot het stichtingsbestuur van het Platform Binnenstad Woerden. Hier zet ik me graag in voor het aantrekkelijk houden van de openbare ruimte, de veiligheid op straat en voor voldoende groen. Ik vind het belangrijk dat er ook vanuit de burger gedacht wordt en dat we goed luisteren naar de mening van die binnenstadbewoners. En dat er vele verschillende meningen zijn over al die onderwerpen, maakt het voor alleen maar uitdagend.

Ik ben Ron Stolwijk, geboren en getogen in Woerden. Ik woon samen met mijn vrouw Marina aan de Gedempte Binnengracht in het centrum van Woerden. Wij hebben in Woerden op veel plekken gewoond (inclusief Kamerik), maar we hebben onze plek  nu wel gevonden in ons inmiddels 100-jarige huis. 

Zelf heb ik altijd buiten Woerden gewerkt, maar daar is met de Corona crisis nu ook iets aan gedaan. Thuiswerken heeft zijn charmes en met uitzicht op de Molen vanuit mijn kantoor was ik snel gewend aan de nieuwe situatie.

De binnenstad heeft mijn belangstelling omdat er veel is veranderd en nog gaat veranderen. Waar vroeger de ‘middenstand’ een begrip was, werd met de komst van internet in hoog tempo anders. Winkels komen leeg te staan en krijgen een andere bestemming. Hoe houd je de binnenstad leefbaar en aantrekkelijk voor inwoners, bezoekers én ondernemers. Welke aanpassingen zijn daarvoor nodig?

En met de energietransitie in het verschiet duikt er weer een nieuwe uitdaging op… hoe krijgen we de, overwegend ‘bejaarde’, woningen in de binnenstad ‘van het gas’? Wat gaat de gemeente daarin doen en wat wordt er van de inwoners en ondernemers gevraagd? Kortom, aantrekkelijke tijden om wat van mijn vrije tijd aan te besteden in het belang van ons allemaal. En voor ik het vergeet, ik ‘beman’ het email adres webmaster@platformbinnenstadwoerden.nl. Dan weten jullie welk gezicht daarachter schuil gaat.

Platformbinnenstadwoerden Ron