Stationsgebied

Hoewel het gebied strikt genomen niet in het centrum ligt, is het wel van groot belang voor het centrum en haar inwoners. We hebben een apart dossier ten behoeve van het verzamelen en presenteren van informatie met betrekking tot de planning op en rond het station. De komende jaren gaat de omgeving van het station behoorlijk op de schop. Inmiddels zijn de eerste tekenen al zichtbaar op het terrein van het oude FNV kantoor (ten zuidwesten van het station). Maar er staat meer te gebeuren want inmiddels is de planontwikkeling van het gebied Snellerpoort in Snel&Polanen (ten zuidoosten van het station) in een ver gevorderd stadium.

PBW is voornemens m.n. de ontwikkelingen rond het station te volgen en waar mogelijk te participeren in de uitwerking van de in het persbericht genoemde visie.

Waarom acht PBW dit zo belangrijk? Het gebied ligt toch buiten haar primaire aandachtsgebied; de binnenstad. Op zich is dat juist maar het station en de binnenstad zijn onlosmakelijk verbonden,  alleen al op basis van historische gronden (het spoor zocht bij de aanleg ervan de (binnen)stad op). En daardoor ontstond er letterlijk een poort naar de rest van het land. En dat is heden ten dag nog steeds zo. Het station functioneert letterlijk als de voordeur van het gebied waar wij wonen.

PBW zal zo veel mogelijk de ontwikkelingen volgen om op die manier de bewoners van de binnenstad op de hoogte te houden wat er speelt. Bewoners kunnen daar ook zelf actief een rol in vervullen door regelmatig een kijkje te nemen op de website van de gemeente (www.gemeentewoerden/projecten) of haar belangrijkste adviseur SVP Architectuur en Stedenbouw uit Amersfoort (www.svp-svp.nl/projecten).

Maar ook het gebied direct rond het station wordt aangepakt. Uit onderstaand persbericht (20 mei 2021) wordt al vast een tipje van de sluier opgelicht. Het gaat dan om de visie die ten grondslag moet liggen voor de toekomstige ontwikkeling van de stationsomgeving.

Het college van B&W heeft onlangs een besluit genomen inzake de stedenbouwkundige visie op de verdere ontwikkeling van het stationsgebied. Dit besluit is inmiddels naar de gemeenteraad gestuurd voor verdere besluitvorming. Deze visie is belangrijk omdat hiermee het ontwikkelingsproces vorm en inhoud krijgt. 

Het persbericht van het college staat hier weergegeven.

Klik hier voor het inzien/downloaden van het verslag van de informatieavond op 30/11/2020.

Dit is de brief die de bewoners van het stationsplein hebben gekregen met betrekking tot het plaatsen van bomen bij het station (zuidkant).

De Raadsbrief dd oktober 2022 is hier te vinden.

Busbaan op de Stationsweg?

In december 2020 heeft de gemeente aangegeven een busbaan op de Stationsweg te willen realiseren. De bewoners waren het hier niet mee eens en hebben bezwaar aangetekend én gewonnen. De rechter heeft het voornemen van tafel gehaald. 

Lees hier de raadsinformatiebrief van de gemeente.

Lees een samenvatting van berichten in de pers en de kritiek van bewoners.

In het voorjaar van 2022 heeft de gemeente een ander besluit in voorbereiding genomen. Ook dit stuit op weerstand bij de bewoners. 

Lees hier een ingezonden brief van een van de bewoners naar aanleiding van de nieuwe poging van de gemeente.