Enquête uitslag Vitale Binnenstad

Op 12 februari 2022 hebben wij de enquête mbt de Vitale Binnenstad afgesloten. Op 15 februari hebben wij de uitslag gepresenteerd en overhandigd aan het kernteam ‘Vitale Binnenstad’. Wij hebben bijna 45 reacties mogen ontvangen. Het kernteam was hier blij mee omdat dit het totale aantal reacties op het plan ineens verdubbelde. 

Wij willen als bestuur ‘neutraal’ zijn, we zijn er immers voor alle bewoners. Maar wij zijn zelf ook bewoners van de binnenstad. En vanuit die optiek zijn wij blij met initiatieven die de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad vergroten. En dit plan draagt daar in onze persoonlijke mening zeker aan bij.

Daarom zijn wij als bestuur ook verheugd dat de algemene teneur in de uitslag is, dat ook onze medebewoners het plan over  het algemeen ondersteunen en graag uitgevoerd zouden zien worden. Maar uiteraard zijn wij er voor alle bewoners, dus ook voor het deel van de respondenten dat kritisch is ten aanzien van de bedoelingen en de uitvoering. En ook die punten hebben wij dus benadrukt. 

Daarbij hebben wij er op aangedrongen dat de gemeente maximaal blijft communiceren over de besluiten en daarbij de bewoners vooraf de kans geeft om mogelijke individuele pijnpunten te adresseren. Wij willen daarin ook zeker een rol spelen. Het blijft alleen fijn in de binnenstad als we er allemaal plezier aan beleven.

We moeten ons wel realiseren dat aanpassingen aan de stad soms ook aanpassingen aan gewoontes meebrengen. Soms moet je een beetje andere route rijden, soms moet je wat verder lopen. Maar wat je er voor terugkrijgt is een bruisende, mooie wijk waar je nu eenmaal graag wilt wonen. En daar blijven wij naar streven.

De enquête uitslag staat op deze pagina.

Geef een antwoord

Geef je mening

Brug Defensie-eiland

Na de afronding van de bebouwing op het defensie-eiland is nu het opknappen van de toegang aan de beurt. Er wordt inmiddels gewerkt aan een brug die het defensie-eiland zal aansluiten op de centrumring.

Wat vinden jullie van het plan en het beoogde resultaat?

Meer berichten over dit onderwerp

Uitslag monitor – 2021

Monitor 2021 Veiligheid en Leefbaarheid Gemeente Woerden. Voor de 5e keer sinds 2013 is door de gemeente Woerden een enquête georganiseerd over veiligheid en leefbaarheid.

Lees verder