Uitslag monitor – 2021

Monitor 2021 Veiligheid en Leefbaarheid Gemeente Woerden.

Voor de 5e keer sinds 2013 is door de gemeente Woerden een enquête georganiseerd over veiligheid en leefbaarheid. Het doel van deze monitor over het jaar 2021 is vooral  het in kaart brengen van de huidige stand van zaken en actuele ontwikkelingen. In totaal hebben bijna 1200 inwoners van de 5000 benaderde aan de enquête meegewerkt; een response percentage van 24%. Opvallend is dat de bewoners van het Staatsliedenkwartier en de Binnenstad het meest hebben gereageerd; respectievelijk een response van 30% en 27%. Belangrijke negatieve scores zijn er voor de Binnenstad gevonden op de gebieden sociale overlast, verkeer en het functioneren van de politie. Het rapport, omvattende ruim 70 pagina’s, bevat een relatief korte samenvatting van 4 pagina’s.

Tijdens de bewonersavond op 8 maart zal nader worden ingegaan op de gevonden resultaten voor de binnenstad.

Definitieve rapportage Woerden GBM V&L 2021

Geef een antwoord

Geef je mening

Brug Defensie-eiland

Na de afronding van de bebouwing op het defensie-eiland is nu het opknappen van de toegang aan de beurt. Er wordt inmiddels gewerkt aan een brug die het defensie-eiland zal aansluiten op de centrumring.

Wat vinden jullie van het plan en het beoogde resultaat?

Meer berichten over dit onderwerp

Uitslag monitor – 2021

Monitor 2021 Veiligheid en Leefbaarheid Gemeente Woerden. Voor de 5e keer sinds 2013 is door de gemeente Woerden een enquête georganiseerd over veiligheid en leefbaarheid.

Lees verder