Startdatum: 08-11-2022

Bewonersbijeenkomst

Dit is hét thema van onze bewonersbijeenkomst op:

8 november 2022, 19:30 uur
Lokatie: De Dam, Wilhelminaweg 79 Woerden (rechts naast Het Klooster)

Het wijkplatform nodigt jullie uit om met elkaar in discussie te gaan over de centrumring. Volgend jaar wordt het regulier onderhoud aan de centrumring uitgevoerd. Laten we proberen die kans te benutten voor het uitvoeren van verbeteringen. Wij gaan als bewoners met elkaar in gesprek om ideeën te horen die bijvoorbeeld de veiligheid voor alle gebruikers zouden kunnen vergroten, de snelheid zou kunnen verlagen of de doorstroming en bereikbaarheid van de binnenstad verbeteren.

We gaan deze avond niet luisteren naar al vastgestelde plannen, maar we gaan samen nadenken over hoe we met haalbare, leuke en creatieve ideeën méér kunnen bereiken. We verdelen de aanwezigen in een aantal groepjes die met elkaar en onder leiding van Karel van den Bosch gaan brainstormen. We verwachten ideeën waar alleen echte centrumbewoners mee kunnen komen omdat wij er elke dag mee te maken hebben.

Aanwezig zijn de verantwoordelijke wethouders én beleidsmedewerkers die vragen kunnen beantwoorden of mee kunnen denken over oplossingen. We presenteren de opgehaalde ideeën ter plaatse aan de gemeente met de vraag om ze mee te nemen in de ontwikkelingen.

Mocht je nog even tijd hebben om de Raadsinformatiebrief mbt de ontwikkeling van de Poort van Woerden te lezen… klik hier om naar ons nieuwsbericht te gaan. In de brief staan een aantal punten die onderzocht worden die van belang zijn voor het verkeer op de centrumring.